با ما آشنا شوید

شرکت بازرگانی کارینا صنعت فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرده و با هدف عرضه کالاهای تخصصی هم سطح با کیفیت جهانی، در راستای تحقق عملی اصل " تکریم مشتریان" و جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه های فیزیکی و انسانی گام برداشته و در این مسیر به یکی از تأمین کنندگان اصلی صنایع مختلف کشور از جمله : نفت ،گازو پتروشیمی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، صنایع غذایی، داروئی، خودرو سازی و صنایع وابسته، شیشه سازی و ...  شده است.

این شرکت  در راستای رضایت و همچنین رفع نیازهای خاص مشتریان خود، با کمک شرکای بین المللی این مهم را محقق نموده است.